Heliodor Święcicki

(1854 - 1923)

Rektor w latach 1919-23, lekarz i społecznik.
Wywodził się ze środowiska Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Założyciel i pierwszy rektor Uniwersytetu Poznańskiego.
Przyczynił się nie tylko do powstania uczelni, ale wytyczył kierunki jej rozwoju i stworzył materialne podstawy.