Jacek Fisiak

(1936 - 2019)

Rektor w latach 1985-88, filolog-anglista.
Energiczny i przedsiębiorczy, powiększył stan uczelnianych nieruchomości.
Za jego kadencji, dzięki dużej dotacji z MEN, zaczęto wdrażać program komputeryzacji i rozwoju informatyki na uczelni.
Znacznie rozszerzył kontakty uczelni z zagranicznymi ośrodkami akademickimi.