Jan Gabriel Grochmalicki

(1883 - 1947)

Rektor w latach 1926-28, zoolog.
Jeden z najbardziej zasłużonych.
Za jego kadencji oddano do użytku kilka nowych budynków uniwersytetu i rozpoczęto proces porządkowania stanu prawnego nieruchomości.
Skutecznie poszukiwał dodatkowych, własnych źródeł dofinansowania uczelni.