Janusz Ziółkowski

(1924 - 2000)

Rektor w latach 1981-82, socjolog i ekonomista.
Powołał do życia Konferencję Rektorów Uniwersytetów, która następnie przekształciła się w Konferencję Rektorów Szkół Wyższych.
Na jego kadencję przypadło wprowadzenie stanu wojennego, internowanie pracowników i studentów UAM.
Odwołany przez MNSzWiT w styczniu 1982.