Jerzy Fedorowski

(ur. 1934)

Rektor w latach 1990-1996, geolog, paleozoolog.
Wprowadził nowy model studiów, zreorganizował uczelnianą administrację.
Współtwórca Collegium Polonicum w Słubicach współpracującego z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.
Przewodniczył Kolegium Rektorów Miasta Poznania. Konsekwentnie przestrzegał zasady apolityczności uniwersytetu.