Jerzy Suszko

(1889 - 1972)

Rektor w latach 1952-56, chemik.
Za jego kadencji uczelnia zmieniła nazwę z Uniwersytetu Poznańskiego na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
Był rektorem w okresie wydarzeń Czerwca 1956 r.
W uczelni złagodzono dyscyplinę studiów i zwiększono uprawnienia rad wydziałowych i dziekanów.