Kazimierz Ajdukiewicz

(1890 - 1963)

Rektor w latach 1948-52, filozof, logik. Twórca szeregu odkrywczych teorii i koncepcji w licznych dziedzinach badań filozoficznych i logicznych.

Powołany na mocy dekretu o ustroju szkolnictwa wyższego i nauki z 28.10.1947r., który formalnie ograniczał kompetencje Rektora i czynił go poniekąd zarządcą uczelni z ramienia ministra. Funkcję tę piastował w tych trudnych czasach po to, aby ratować pozycję zniszczonej nauki polskiej. W czasie jego kadencji, mimo sprzeciwu Rektora, z uniwersytetu wyodrębniły się trzy nowe uczelnie. Wprowadzono obowiązkowe ćwiczenia fizyczne dla studentów pierwszego roku.