Ludwik Jaxa - Bykowski

(1881 - 1948)

Rektor Uniwersytetu Ziem Zachodnich w latach 1941-43, biolog, pedagog.
Jeden z twórców i pierwszy rektor tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich z siedzibą w Warszawie, powstałego w listopadzie 1940 r.
W okresie jego kadencji rozbudowano stopniowo strukturę organizacyjną UZZ; z dwóch wydziałów w 1940 r. do sześciu w 1943 r. UZZ tworzyli głównie przebywający w stolicy pracownicy naukowi Uniwersytetu Poznańskiego.
Tajna uczelnia posiadała tej placówki w innych miastach Generalnej Guberni.