Ludwik Sitowski

(1880 - 1947)

Rektor w latach 1925-26, zoolog.
Z powodzeniem pokonywał trudności finansowe uczelni związane z ogólnym kryzysem ekonomicznym państwa. Powiedział: "Ustawiczne projekty, zmierzające do uszczuplenia naszego uniwersytetu [...] są nie tylko przeszkodą w naszej normalnej pracy, ale hamują w wysokim stopniu nasze wysiłki i budzą tu nas coraz bardziej dręczący niepokój o los uniwersytetu i przyszłość nauki polskiej".