Roman Pollak

(1886 - 1972)

Rektor UZZ w łatach 1943-45, historyk literatury polskiej.
Za jego kadencji nastąpił częściowy rozkład struktury organizacyjnej UZZ, spowodowany aresztowaniami i rozstrzelaniem wielu pracowników i studentów.
Wybuch Powstania Warszawskiego przerwał całkowicie działalność UZZ w stolicy.
Po upadku powstania udało się wznowić pracę tylko dwóch jednostek organizacyjnych, ale już poza Warszawą.