Stanisław Dobrzycki

(1875 - 1931)

Rektor w latach 1924-25, slawista, językoznawca, historyk literatury polskiej.
Zasłużył się w organizacji Powszechnych Wykładów Uniwersyteckich. Po wybraniu na stanowisko rektora stwierdził: "...dla człowieka poświęcającego się nauce, dla profesora uniwersytetu nie ma, nie może być godności i milszej i świetniejszej, jak godność rektora...".
Za jego kadencji odbyły się wielkie uroczystości związane z nadaniem doktoratu honoris causa Ignacemu Paderewskiemu.