Stanisław Lorenc

(1943 - 2020)

Rektor w latach 2002-2008, geolog, badacz dna oceanicznego i inicjator polskich badań związanych ze zjawiskiem tsunami. Przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (2005-2008) i Kolegium Rektorów Miasta Poznania (2002-2008). Kontynuator dzieła poprzedników w rozbudowie Uniwersytetu w Poznaniu oraz w Słubicach, Gnieźnie, Kaliszu i Pile. W czasie kierowania Uczelnią przez Rektora Lorenca na Morasko przeniosły się Wydziały: Biologii oraz Nauk Geograficznych i Geologicznych, a swoją siedzibę znalazł tam nowopowstały Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Dzięki staraniom Rektora Lorenca Sejm RP uchwalił ustawę „O ustanowieniu Programu Wieloletniego Uniwersytet im. A. Mickiewicza 2004-2011”, zapewniającą finansowanie inwestycji UAM. Za Jego kadencji UAM wzbogacił się o ok. 50 ha gruntów niezbędnych do dalszego rozwoju, a Wydział Prawa i Administracji zyskał po latach lokalizację pod budowę swojego obiektu w centrum miasta. Skutecznie zabiegano też o pozyskiwanie środków z programów UE, które wykorzystano m.in. na gruntowną renowację Auli Uniwersyteckiej i Pałacu w Obrzycku. W połowie okresu Jego rządów odnotowano rekordową liczbę studentów UAM (55 tysięcy).