Stanisław Pawłowski

(1882 - 1940)

Rektor w latach 1932-33, geograf.
Na jego kadencję przypada wydanie ustawy ograniczającej autonomię uczelni. W UP miały miejsce wiece i strajki. Uniwersytet stał się miejscem ścierania się różnych opcji politycznych.
S. Pawłowski złożył rezygnację z funkcji rektora, nie przyjętą jednak przez Senat.
Ponownego wyboru na urząd rektora w roku 1933 nie przyjął.
Zginął w 1940 roku w Forcie VII w Poznaniu.