Stefan Błachowski

(1889 - 1962)

Rektor w latach 1946-48, psycholog.
W okresie jego kadencji zobowiązano studentów do ośmiu godzin pracy społecznej miesięcznie przy odbudowie Poznania, głównie budynków uniwersyteckich.
Ze względu na ograniczenia w dostawie prądu, pracę w funkcjonujących już zakładach naukowych skrócono do godziny 22.