Stefan Jurga

(ur. 1946)

Rektor w latach 1996-2002, fizyk.
Przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (1999-2002) oraz wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (1999-2002). Członek Komisji Legislacyjnej KRASP (1997-1999). Przewodniczący Konwentu Doradczego przy Prezydencie M. Poznania (1999-2002).
Naukowiec i menedżer, obdarzony umiejętnością stawiania sobie celów wizjonerskich, ale możliwych do osiągnięcia. Osobiście zaangażowany i konsekwentny w urzeczywistnianiu postawionych sobie zadań.
Z powodzeniem kontynuował rozbudowę Collegium Polonicum w Słubicach i zainicjował powstanie Collegium Europaeum Gnesnense, służącego propagowaniu idei jedności europejskiej. Dynamicznie rozbudowywał Morasko. Doprowadził do przyłączenia do UAM Wydziału Teologicznego. Mecenas kultury rozmiłowany w śpiewie chóralnym. Wielką wagę przywiązywał do kształtowania społecznego wizerunku Uniwersytetu jako uczelni silnie i wielostronnie związanej z Poznaniem i Wielkopolską. Twórca sieci ośrodków zamiejscowych UAM.