Stefan Tytus Dąbrowski

(1877 - 1947)

Rektor w latach 1945-46, lekarz, fizjolog i biochemik.
Wybrany w 1939 r., nie zdążył, z powodu wybuchu wojny, objąć funkcji.
Powrócił do UP w 1945 roku. Stał się symbolem odradzającej się uczelni, niezwykle czynny, stale o wszystko zabiegający.
Trwał niezłomnie na straży przysługujących uniwersytetowi praw.
Kadencji nie dokończył - 1 maja 1946 r. udzielono mu urlopu, z powodu zarzutów o charakterze politycznym (udostępnił aulę młodzieży katolickiej).