Zbigniew Radwański

(1924-2012)

Rektor w latach 1982-84, prawnik.
Na stanowisko rektora mianowany w trudnym dla uczelni okresie - początków stanu wojennego.
Podjął zadanie łagodzenia nabrzmiałych w uniwersytecie konfliktów.
Kadencję zmuszony był rozpocząć od wystąpienia do MNSzWiT o zezwolenie na wznowienie zajęć na UAM.
W lutym 1982 r. apelował: "...zjednoczmy się wszyscy w dążeniu do utrzymania działalności naszej uczelni...".