Zygmunt Lisowski

(1880 - 1955)

Rektor w latach 1923-24, prawnik.
Kontynuował politykę zainicjowaną przez rektora Święcickiego.
Stworzył zręby administracji uczelni.
Powołał komisje senackie.