Data publikacji w serwisie:

Na jakie wsparcie mogą liczyć studenci?

Rozpoczęcie studiów wiąże się z kosztami, których często obawiają się kandydaci i ich rodziny. Rozwiązaniem może być pomoc uczelni. Studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mogą ubiegać się o wsparcie. Uczelnia stworzyła rozbudowany system  wsparcia dla nich.

Studenci UAM mogą ubiegać się o stypendium socjalne. Jeśli spełniają kryteria umożliwiające wypłatę tego świadczenia, to dodatkowe środki pieniężne będą otrzymywali każdego miesiąca.

W wyjątkowej sytuacji kryzysowej mogą zwrócić się także z prośbą o przyznanie zapomogi, która jest jednorazowym zastrzykiem gotówki. Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta, udzielanej w formie pieniężnej. O przyznanie zapomogi może ubiegać się student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

System wsparcia przewiduje również osobne stypendium dla osób z niepełnosprawnościami. Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnościami ma także wymiar niematerialny. Więcej dowiecie się w dedykowanej zakładce.


Finansowo nagradzane są także dobre wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne, naukowe i sportowe – stypendium rektora.

UAM dysponuje również setkami miejsc w akademikach, które są zdecydowanie tańszą alternatywą dla samodzielnych mieszkań. Istnieje także możliwość uzyskania dopłaty do stypendium socjalnego na zamieszkanie w akademiku.

Ważne są też informacje o kredycie studenckim. Studia na uczelni publicznej wiążą się również z możliwością uzyskania kredytu studenckiego, który spłaca się dopiero po ukończeniu studiów i rozpoczęciu pracy. Indywidualna organizacja studiów umożliwia  dodatkowo łączenie pracy z nauką na studiach dziennych. Takie rozwiązanie pomaga utrzymać równowagę finansową.

Dowiedz się więcej - domy studenckie i pomoc materialna