Pomoc materialna i Domy Studenckie

Informacji ws. pomocy materialnej dla studentów udziela :

dr Przemysław Rachowiak

Tel. 61 829 24 89

e-mail: rachp@amu.edu.pl

 • Świadczenia pomocy socjalnej

  Studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mogą ubiegać się o świadczenia pomocy socjalnej (stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogę). W celu uzyskania dokładniejszych informacji należy zapoznać się z Informacjami dla osób ubiegających się...
  Czytaj dalej
 • Stypendium rektora

  Stypendium rektora może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. O przyznanie stypendium rektora student może ubiegać się nie wcześniej niż po...
  Czytaj dalej
 • Domy Studenckie

  Występując o przyznanie miejsca w Domu Studenckim, należy zapoznać się z Informacjami dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy socjalnej. Tekst zawiera szczegółowe informacje o sposobie dokumentowania sytuacji materialnej. Podczas rozpatrywania wniosków uwzględniane są następujące kryt...
  Czytaj dalej

Zobacz kampusy i domy studenckie UAM