Data publikacji w serwisie:

Wiecie, co to PETUNIABUKTA i gdzie jej szukać?

PETUNIABUKTA to stacja polarna UAM w środkowej części największej wyspy archipelagu Svalbard - Spitsbergenie. To najbardziej wysunięta na północ polska stacja badawcza. Swoje projekty realizują tam zespoły z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a członkami zespołów są zarówno naukowcy, jak i studenci UAM.

W 2019 roku na Spitsebergen zorganizowana została wyprawa naukowa studentów ze Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. St. Pawłowskiego Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tematy badań studenckiej wyprawy PolarProject objęły zagadnienia z zakresu geologii, meteorologii, klimatologii, glacjologii i wpływu antropopresji na krajobraz. Młodzi naukowcy w czasie swoich badań używali nowoczesnych narzędzi pomiarowych, takich jak drony z wbudowanymi urządzeniami do mierzenia temperatury, wilgotności i prędkości wiatru, jak również prostych, sprawdzonych sposobów pomiarów – metody kija i miarki. Nad ich badaniami czuwali naukowcy UAM.

W 2019 roku odbyła się też ogólnodostępna konferencja naukowa „Krajobrazy polarne w warunkach zmian klimatu”.

W stacji polarnej UAM odbywają się cykliczne konferencje, ale też wyjazdy studyjne oraz prowadzone są projekty badawcze. To przeżycia, które dostarczają uczestnikom niezapomnianych wrażeń.

Dzięki projektowi INTERACT funkcjonującemu w ramach programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 możliwości przebywania  w obrębie koła podbiegunowego będzie jeszcze więcej.

Wniosek o finansowanie, złożony do kolejnej edycji programu na lata 2020-2023, po akceptacji przez władze unijne, pozwoli na udostępnienie w Stacji miejsc dla międzynarodowych zespołów naukowych i rozwijanie współpracy badawczej w obszarach podbiegunowych.

PETUNIABUKTA stwarza studentom i wykładowcom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niezwykłe warunki do prowadzenia zaawansowanych badań, ale warta uwagi jest też niezwykle dynamiczna historia obiektu. O zmiennych losach stacji polarnej oraz prowadzonej w niej projektach przeczytacie na oficjalnej stronie.

W projektach uczestniczą przede wszystkim studenci podejmujący naukę na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych. Dowiedz się więcej o oferowanych kierunkach:

Dowiedz się więcej o Kole Naukowym Geografów im. St. Pawłowskiego!