Data publikacji w serwisie:

Zrzeszenie "Ad Astra" wspiera studentów z niepełnosprawnościami

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu realizuje strategię uniwersytetu otwartego. Dzięki temu studenci z niepełnosprawnościami mogą korzystać z dodatkowego wsparcia ułatwiającego im studiowanie.

Uczelnia oferuje wiele form, od stypendium specjalnego, wsparcia asystenta dydaktycznego, laboratoryjnego, tłumacza migowego, po racjonalne dostosowanie procesu kształcenia dopasowanego do potrzeb i możliwości danej osoby i wsparcie psychologicznego konsultanta ds. trudności w procesie studiowania. Systemowe wsparcie uczelni to nie wszystko.

Na UAM funkcjonuje Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UAM Ad Astra. Pozwala ono studentom z niepełnosprawnościami na zadomowienie się na UAM i zwiększa poczucie komfortu psychicznego. Ad Astra czynnie działa na rzecz studentów z niepełnosprawnościami, a w swej działalności silnie współpracuje z Biurem Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

Zrzeszenie jest pomysłodawcą i organizatorem wielu wydarzeń i spotkań, w tym integracyjnych. Ad Astra jest współorganizatorem Spotkań Adaptacyjnych organizowanych przed rozpoczęciem roku akademickiego. W kalendarzu stowarzyszenia na stałe wpisały się Letnia Szkoła Języka Angielskiego oraz zimowe seminaria szkoleniowe. Obok wydarzeń cyklicznych organizowane są także spotkania i warsztaty wynikające z potrzeb studentów. Celem jest oczywiście zapewnienie możliwości rozwoju studentom z niepełnosprawnościami. Jednak obok rozwoju warto dodać także adaptację. Ad Astra organizuje także spotkania wewnętrzne. To dzięki nim nawiązują się relacje, podtrzymywane są przyjaźnie, a członkowie zrzeszenia mogą liczyć na wzajemną pomoc, zrozumienie i wsparcie.

Chcesz dowiedzieć się więcej o wsparciu studentów z niepełnosprawnościami? Interesuje Cię działalność Ad Astra? Dowiedz się więcej.