Data publikacji w serwisie:

Badania naukowe na pierwszym roku studiów

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ruszył konkurs BESTStudentGRANT. Inicjatywa skierowana jest do studentów pierwszego lub drugiego roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Już po raz czwarty o grant mogą ubiegać się najlepsi maturzyści oraz laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, planujący realizację swoich pierwszych projektów badawczych.

Zwycięzcy BESTStudentGRANT mogą pozyskać granty na realizację studenckich projektów badawczych. Do zdobycia w konkursie jest 5000 zł dla najlepszych studentów, możliwość sfinansowania udziału w konferencjach, warsztatach i seminariach, zakupu literatury oraz oprogramowania. Przewidziano również honorarium dla grantobiorcy. Aplikacje zbierane są do końca listopada.

Konkurs organizowany jest w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ID-UB) – 10. konkurs BESTStudentGRANT na realizację zadania 39: “Wyszukiwanie studentów wybitnie uzdolnionych oraz wsparcie talentów poprzez włączenie ich do badań naukowych od pierwszego roku studiów”.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048