Data publikacji w serwisie:

Finał konkursu Fund_Akcja

24 marca w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbył się Finał V Edycji konkursu Fund_Akcja. Organizatorem konkursu jest Fundacja UAM, która od lat wspiera studentów, doktorantów, pracowników Uniwersytetu oraz zrzeszające ich organizacje i koła naukowe. Wsparcie finansowe przyznawane przez Fundację pochodzi ze środków wypracowanych w działającym w strukturach Fundacji Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym. - Bardzo nas cieszy, że od ponad 25 lat, dzięki komercjalizacji myśli naukowej naszych „Parkowych” Naukowców, możemy dalej inwestować w naukę i pomysły młodych badaczy, realizując w ten sposób misję Fundacji - mówi prof. dr hab. Hieronim Maciejewski, Prezes Zarządu Fundacji UAM i Dyrektor PPNT.

Konkurs Fund_Akcja to jeden z 5 cyklicznie realizowanych programów Fundacji UAM. Działalność Fundacji to także 3 programy stypendialne, w tym Stypendia Fundacji UAM dla doktorantów oraz 2 programy realizowane we współpracy z Kulczyk Foundation, z których jeden dedykowany jest studentom UAM z Ukrainy. To także konkurs dla wybitnych Naukowców Doskonałość w Nauce Użyteczność w Praktyce i wiele innych inicjatyw służących popularyzacji nauki i wdrażaniu wyników badań do praktyki społecznej i gospodarczej.

Konkurs Fund_Akcja realizowany jest od 2017 roku. W ramach 4 poprzednich edycji Fundacja dofinansowała 76 projektów na łączną kwotę 443 tys. zł. Pula nagród w V edycji konkursu wyniosła 100 tys. zł. W tym roku do Kapituły, w skład której wchodzą Członkowie Zarządu i Pełnomocnik Zarządu Fundacji oraz Prorektor UAM ds. Cyfryzacji i Współpracy z Gospodarką wpłynęło 48 wniosków projektowych. Każdy z nich wpisywał się w 1 z 4 konkursowych kategorii:

  • Popularyzacja nauki i przedsiębiorczości,
  • Upowszechnianie osiągnięć naukowo-badawczych,
  • Łączenie nauki z gospodarką,
  • Wspieranie kultury.

Projekty zgłaszali przedstawiciele wydziałów, instytutów, pracownicy naukowi Uczelni. Jak zawsze dużą aktywnością w aplikowaniu wykazały się koła naukowe, nierzadko łącząc siły i składając wspólnie projekty interdyscyplinarne. - Różnorodność tematyczna i merytoryczna wniosków pokazuje jak wszechstronne jest kształcenie na naszym Uniwersytecie i pasje badawcze społeczności akademickiej. Z satysfakcją włączamy się we wspieranie tych najciekawszych inicjatyw - mówi Prezes Fundacji.

W gronie Laureatów znalazło się 17 zespołów, które zgłosiły projekty z bardzo różnych dziedzin, m.in. popularyzujące nauki ścisłe wśród młodzieży (jak np. TIKTOK-owa fizyka), upowszechniające wybitne osiągnięcia poznańskich astronomów (Urodziny planetoidy Posnania), promujące działania proekologiczne i prozdrowotne (np. WodoWskazy, czy Badania przesiewowe wzroku w szkole), a także odkrywające mniej znane zakamarki uniwersyteckiej historii (Spotkania Pokoleń, Nasze Uniwersytety), czy studenckie inicjatywy kulturalne. Nie zabrakło projektów poświęconych współczesnym technologiom (Konferencja Porozmawiajmy o AI) oraz dotykających ważnych i aktualnych problemów społecznych (Dzielimy się PoMOCą). Wszystkie zwycięskie projekty łączy ciekawa i dostosowana do grupy odbiorców, niekiedy wręcz innowacyjna forma poznawania i przekazywania wiedzy (jak np. konferencja odwrócona, nocna wędrówka po Collegium Maius, czy ekspedycja badawcza do Indonezji).

- Głęboko wierzymy w ideę społecznej odpowiedzialności Nauki, dlatego w ramach naszych programów staramy się wspierać projekty, skierowane do jak najszerszego grona odbiorców oraz naukowców, którzy z wynikami swoich badań wychodzą poza akademickie mury- do biznesu, do społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży - mówi Katarzyna Prętnicka, Pełnomocnik Zarządu Fundacji UAM ds. Działalności Statutowej. - W tegorocznej edycji FundAkcji nie było inaczej.

Lista laureatów znajduje się w załączniku.

Fot. Przemysław Stanula

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
Laureaci-Fund_Akcji.docx 24.03.2022 Agnieszka Książkiewicz
DOCX
Pobierz DOCX Laureaci-Fund_Akcji.docx(124.3 KB)

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048