Data publikacji w serwisie:

Porad i wsparcia nigdy nie za wiele

Społeczność akademicką tworzą także studenci ze specjalnymi potrzebami. Aby ich wspomóc a także wesprzeć prowadzących zajęcia, pracownicy Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opracowali dwa poradniki: “Dostępne zajęcia” oraz “Kilka zasad dostępnego e-learningu".

Poradnik „Dostępne zajęcia” ma być wsparciem w procesie organizacji i realizacji zajęć dydaktycznych skierowanych do studentów oraz doktorantów z różnymi niepełnosprawnościami. - Materiał pomyślany został jako pomocnik do pracy dydaktycznej zawierający praktyczne informacje - mówi Anna Rutz, kierowniczka Biura i pełnomocniczka rektora ds. studentów z niepełnosprawnościami. - W poradniku znajdują się m.in. konkretne wskazówki dotyczące pracy z osobami z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, z trudnościami natury psychicznej i poznawczej, a także wskazówki jak reagować w trudnych sytuacjach - wyjaśnia Anna Rutz.

Pandemia spowodowała konieczność dostosowania zajęć prowadzonych on-line do wszystkich studentów. Aby to ułatwić, na UAM powstał także krótki poradnik dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia on-line, podpowiadający proste rozwiązania w zakresie dostępności zdalnego nauczania dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu oraz z trudnościami natury poznawczej (np. dysleksją) - “Kilka zasad dostępnego e-learningu".

Oba opracowania (oraz inne publikacje BWOzN UAM) można zaleźć na stronie uczelni: https://amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami/publikacje-i-informatory

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048