Data publikacji w serwisie:

Studenci, którzy są “the best”

Realizacja swoich pierwszych projektów badawczych jeszcze w czasie studiów? Taką możliwość daje studentom Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach konkursu BESTStudentGRANT. 12 kwietnia ruszają poszukiwania kolejnej grupy najlepiej rokujących młodych naukowców.

Konkurs BESTStudentGRANT ma zachęcać studentów do podjęcia badań naukowych już w początkowej fazie studiów. Laureaci realizują tematy badawcze związane m.in. z rolą białek, porównaniem strategii marketingowych, sztuczną inteligencją czy syntezą nanocząsteczek.

Także i tym razem do zdobycia są granty w wysokości do 5 000 zł. Do udziału w konkursie uprawnieni są studenci pierwszego lub drugiego roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy byli laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, uzyskali najlepsze wyniki z matury na poziomie rozszerzonym (powyżej 95%) lub najlepsze wyniki z matury zagranicznej (powyżej 95% po przeliczeniu na polską maturę), chcący realizować swoje pierwsze projekty badawcze.

Konkurs organizowany jest w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ID-UB) – 19. konkurs BESTStudentGRANT na realizację zadania 39: Wyszukiwanie studentów wybitnie uzdolnionych oraz wsparcie talentów poprzez włączenie ich do badań naukowych od pierwszego roku studiów.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048