Data publikacji w serwisie:

Tegoroczne stypendia im. dr. Jana Kulczyka wręczone!

18 czerwca 2020 r., w Sali Lubrańskiego, odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka, najstarszego programu stypendialnego PPNT Fundacji UAM. Od 1999 roku, 180 stypendystów otrzymało ponad 2 mln zł. - To są sumy i kwoty, które imponują. Jako rektorowi pozostaje mi wyrazić wdzięczność Uniwersytetu za to, że Kulczyk Foundation od tylu lat z nami współpracuje - komentował rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki.

Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Wysokość stypendiów, wypłacanych przez 9 miesięcy wynosi: dla studentów – 1300 zł miesięcznie, a dla doktorantów - 2700 zł miesięcznie. Uwzględniona może być również trudna sytuacja materialna kandydatów. - Honorujemy stypendiami osoby, które na to przemożnie zasłużyły swoim talentem, swoją pracą, swoim zaangażowaniem i determinacją - podkreślała prof. Beata Mikołajczyk, przewodnicząca Kapituły Stypendiów.

- Mój Tato wierzył w intelekt, edukację i wykształcenie. Mawiał, że nauka jest kluczem do budowy własnych skrzydeł. Dziś widzimy, jak ważna jest wiedza. Przekonujemy się o tym bardziej niż kiedykolwiek, każdego dnia. Wiem, że ci młodzi, ale już wybitni ludzie, którzy otrzymali stypendia, zdobywaną wiedzę przekują w pozytywne zmiany, na których zyska całe społeczeństwo. To wielki zaszczyt mieć w tym swój udział - podkreślała Dominika Kulczyk, prezeska Kulczyk Foundation.

Tegorocznymi stypendystami zostali:

Studenci:

-   Michał Tomasz Dziedzic z Wydziału Teologicznego, kierunek teologia,

- Mateusz Gołębiewski z Wydziału Fizyki, kierunek fizyka specj. Physics of Advanced Materials for Energy Processing (PAMEP),

- Iga Skrzypczak - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, kierunek wiodący filologia polska,

- Olga Żyminkowska - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, kierunek wiodący filozofia.

Doktoranci:

- mgr Kinga Adamczewska ze Szkoły Nauk Społecznych w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach,

- mgr Agnieszka Nymś-Górna ze Szkoły Nauk Społecznych w dyscyplinie nauk socjologicznych i pedagogiki,

- mgr Milena Roszkowska ze Szkoły Nauk Przyrodniczych w dyscyplinie nauk biologicznych,

- mgr Aleksandra Wieczorkiewicz ze Szkoły Nauk o Języku i Literaturze w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Rekrutacja do programu stypendialnego rozpoczyna się na początku roku akademickiego. Kandydaci ubiegający się o stypendium składają wniosek do dziekana wydziału UAM, na którym studiują. Następnie dziekani poszczególnych wydziałów, po przeprowadzeniu wstępnej oceny merytorycznej, przesyłają zaopiniowane wnioski kandydatów (maksymalnie dwa wnioski studenckie i dwa wnioski doktoranckie z wydziału) do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka. Kapituła czuwa nad prawidłową realizacją programu stypendialnego i wyłania laureatów, którzy w danym roku otrzymają stypendium.  Od 6 lat przyznawane są także stypendia dla studentów UAM, będących obywatelami Ukrainy. W tym roku obydwie kapituły obradowały zdalnie. Więcej informacji na temat stypendiów dla obywateli Ukrainy, które przyznane zostały w kwietniu, znajduje się pod linkiem: https://amu.edu.pl/dla-mediow/komunikaty-prasowe/stypendium-im.-jana-kulczyka-dla-studentow-uam,-obywateli-ukrainy

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497