Data publikacji w serwisie:

To cios w naukę i prawa kobiet – Rektorka UAM o wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Bogumiła Kaniewska, zabrała głos w sprawie ostatnich wydarzeń związanych z Trybunałem Konstytucyjnym.

W liście do społeczności akademickiej napisała: “Prawo do życia jest prawem najwyższym. Oznacza ono także prawo do ochrony zdrowia, do zapobiegania cierpieniu, prawo do opieki medycznej. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego pozbawia wszystkich tych praw kobiety, ale i ich nienarodzone dzieci z wadami letalnymi – okrutnie dotknięte przez los, doświadczać będą także okrucieństwa bezwzględnego prawa. Odbiera kobietom także prawo wyboru i decydowania o własnym życiu” - napisała prof. Bogumiła Kaniewska. Dodała, iż wyrok “jest ciosem wymierzonym w rozwój nauki, kwestionuje bowiem sens badań prenatalnych, służących życiu, poszukujących możliwości wczesnych interwencji medycznych w przypadkach, kiedy leczenie takie jest możliwe. Jest wreszcie narzędziem kolejnych, drastycznych podziałów społecznych”.

"Uważam, że społeczność akademicka ma prawo znać moje poglądy, nawet jeśli nie wszyscy je dzielą” - podkreśliła pani rektor w swoim wystąpieniu.

Pełna treść listu rektor prof. Bogumiły Kaniewskiej dostępna jest na stronie uczelni: https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/ogolnouniwersyteckie/list-rektora-z-26-pazdziernika-2020-r

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048