Data publikacji w serwisie:

Wyzwania Akademickich Biur Karier

V Ogólnopolska Konferencja Akademickich Biur Karier rozpocznie się w najbliższy czwartek na Kampusie Ogrody UAM. - Tematem przewodnim wydarzenia będą wyzwania Akademickich Biur Karier, wynikające z potrzeby dopasowania usług do dynamicznych zmian na rynku pracy, wywołanych pandemią Covid-19 oraz konfliktem zbrojnym w Ukrainie - wyjaśnia Dorota Pisula, kierowniczka Biura Karier Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli około 300 Akademickich Biur Karier i Uczelni w Polsce. W trakcie konferencji na uczestników czekają interesujące prezentacje, inspirujące dyskusje oraz warsztaty w dwóch ścieżkach tematycznych.

Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 listopada, w sali B budynku E Wydziału Studiów Edukacyjnych (ul. Szamarzewskiego 89). Jej pierwszy dzień będzie transmitowany online: https://www.youtube.com/watch?v=zCpdwCaZrQ4

Organizatorami wydarzenia są: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Komisja ds. Akademickich Biur Karier przy Konferencji Akademickich Szkół Polskich, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biuro Karier UAM, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM.

Patronat nad konferencją objęli: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Minister Edukacji i Nauki, Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048