Data publikacji w serwisie:

Akademia Zrównoważonego Rozwoju na UAM

Współczesne wyzwania z jakimi się mierzymy – bieda i nierówności społeczne, napięcia i konflikty polityczne, gwałtowne zmiany klimatyczne i związane z nimi zjawiska, kryzys demokracji i wiele innych zostały ujęte w postaci 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, jako Globalna Agenda 2030 - ramy wytyczające kierunki działań dla rządów i społeczeństw.

Uniwersytety poprzez swoją działalność badawczą, edukacyjną oraz współdziałanie z otoczeniem społeczno-gospodarczym odgrywają szczególną rolę w realizacji tych celów. O tym, jak swoją działalnością w ideę zrównoważonego rozwoju wpisują się naukowcy i naukowczynie z UAM opowiada Akademia Zrównoważonego Rozwoju.

Jest to nowy cykl ciekawych, pełnych pasji opowieści, który premierę miał w styczniu 2021, pod szyldem projektu edukacyjnego jaki realizuje nasza uczelnia – Kolaboratorium.  W serii Akademii Zrównoważonego Rozwoju każdy znajdzie coś dla siebie – poruszane są kwestie społeczne, przyrodnicze, polityczne i gospodarcze - właśnie w kontekście wspomnianych Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Zapraszamy serdecznie do udziału w projekcie i prezentowania swoich zainteresowań badawczych w tym ujęciu. Inicjatywę koordynuje:

Anna Schmidt Fiedler

e-mail: afiedler@amu.edu.pl,

tel. 61 829 47 55

Informacje o projekcie.