Data publikacji w serwisie:

Antonis Kargadouris gościem Biura Karier UAM

W dniach 31 stycznia - 4 lutego 2022 r. w ramach programu Erasmus+, Biuro Karier UAM wizytował Antonis Kargadouris z Uniwersytetu Peloponeskiego w Kalamacie. Pan Antonis wiele lat pracował w Biurze Karier, obecnie jest pracownikiem zajmującym się programami rozwojowymi i dofinansowaniami na tamtejszym Uniwersytecie.

Uniwersytet Peloponeski realizuje wiele projektów, nie tylko w ramach programu Erasmus +, poszukuje także partnerów do współpracy. Uniwersytet przeszedł w ostatnich latach transformację łącząc się z kilkoma innymi uczelniami w innych miastach i wypracował narzędzia współpracy w strukturze rozproszonej.

Pan Antonis w ramach działań job shadowingu w Biurze Karier zapoznał się z funkcjonowaniem wdrożonej do Biura Karier międzynarodowej platformy JobTeaser, służącej do współpracy z pracodawcami i studentami. Platformy tej używa już ponad 700 Biur Karier z całej Europy. Wziął udział w webinarze "How to manage Corporate Relations with the Career Center?" organizowanej dla doradców zawodowych pracujących z użyciem tej platformy. W ramach prezentowanych działań zapoznał się z programem Ambasador Karier w UE, który jest realizowany przy współpracy Biura Karier UAM z European Personnel Selection Office - EU Careers i Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Przy zachowanym reżimie sanitarnym, Pan Antonis odbył spotkanie na Uniwersytecie, poznając działanie w Welcome Center UAM, ale także spotkania zewnętrzne z naszymi partnerami realizującymi projekty międzynarodowe: Panią Magdaleną Antoniewicz – Koordynatorką Pełnomocnika ds. Partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia na Wielkopolskę; dr. inż. Mariuszem S. Kubiakiem – Dyrektorem Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, realizującego programy międzynarodowe; Renatą Jocz – wizytatorem z Działu Rozwoju Oświaty Kuratorium Oświaty, odpowiedzialną za program Erasmus+.

W ramach poznawania Uniwersytetu, Poznania i kultury polskiej, Pan Antonis odwiedził Biuro Rektora i budynki uniwersyteckie, Centrum Kultury Zamek oraz jedno z poznańskich muzeów regionalnych. Mamy nadzieję, że wizyta ta pozwoli na dalszą współpracę i wymianę doświadczeń.

Zobacz prezentację o Biurze Karier UAM!