Data publikacji w serwisie:

Organizacja roku akademickiego i kształcenia 2020/2021

Ustalono organizację roku akademickiego 2020/2021 oraz organizację kształcenia. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami.

Najważniejsze informacje to:

  • Rok akademicki zostanie zainaugurowany 1 października w Auli UAM z ograniczoną liczbą gości z udziałem członków senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydarzenie będzie transmitowane przez Studio Filmowe UAM i dostępne dla wszystkich zainteresowanych online.
  • Zajęcia na UAM rozpoczną się 15 października ze względu na konieczność wydłużenia rekrutacji z powodu późniejszego niż zwykle ogłoszenia wyników tegorocznej matury oraz z powodu przedłużenia roku akademickiego 2019/2020.
  • Co do zasady, zajęcia odbywać się będą zdalnie. Ich część jednak (ze względu na etap kształcenia lub specyfikę) odbywać się będzie mogła w budynkach uczelni. Decydować o tym będą kierujący procesem kształcenia, czyli w większości przypadków – dziekani.

Poniżej harmonogram roku akademickiego oraz zarządzenia, w których zawarto szczegółowe informacje.

1 października 2020 r.

Inauguracja roku akademickiego

14 października 2020 r.

Inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku studiów „Dzień studenta I roku”

I semestr (zimowy)

 

15 października 2020 r. – 11 lutego 2021 r.

okres zajęć dydaktycznych

23 grudnia 2020 r. – 3 stycznia 2021 r.

wakacje zimowe

12 – 28 lutego 2021 r.

zimowa sesja egzaminacyjna/przerwa międzysemestralna

II semestr (letni)

 

1 marca – 23 czerwca 2021 r.

okres zajęć dydaktycznych

1 – 6 kwietnia 2021 r.

wakacje wiosenne

24 czerwca – 7 lipca 2021 r.

letnia sesja egzaminacyjna

8 lipca – 31 sierpnia 2021 r.

wakacje letnie/okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe)

1 – 26 września 2021 r.

sesja egzaminacyjna

Ponadto:

  1. W roku akademickim 2020/2021 ustanawia się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2 listopada 2020 r., 12 maja 2021 r. (Dzień Sportu), z uwzględnieniem ust. 2.
  2. Dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ustanawia się dzień związany z Poznańskim Festiwalem Nauki Sztuki, którego data zostanie podana w terminie późniejszym.
  3. W dniu 23 maja 2021 r. nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.

Zarządzenie nr 486/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku akademickim 2020/2021  (242.7 KB) 

Zarządzenie Nr 483/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 (275.8 KB)