Data publikacji w serwisie:

Śladami Marii Skłodowskiej-Curie i Piotra Curie… Delegaci Wydziału Chemii UAM gośćmi Musée Curie w Paryżu

Na zaproszenie Dyrektora Musée Curie pana Renaud’a Huynh’a, w dniach 9–14 maja 2023 roku, w Paryżu przebywała delegacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w skład której weszli: prof. dr hab. Izabela Nowak (Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego), prof. dr hab. Robert Pietrzak (I-Wiceprezes PTChem) oraz prof. UAM dr hab. Tomasz Pospieszny – biograf i badacz życia Marii Skłodowskiej-Curie i Ireny Joliot-Curie.

Ponadto w skład delegacji weszły prof. dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska z UMCS (skarbnik PTChem) i mgr Ewelina Wajs-Baryła – redaktor naczelna „Biuletynu Zarządu Głównego PTChem”.

W trakcie wizyty delegaci kilkukrotnie odwiedzili Musée Curie, zapoznając się z organizacją pracy i unikatowymi zbiorami, a także szukając podobieństw i różnic pomiędzy paryską placówką, a Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, które jest współprowadzone przez Polskie Towarzystwo Chemiczne. Po muzeum członków delegacji oprowadziła dr Camilla Maiani, a najcenniejsze zbiory archiwum pokazała Aurélie Lemoine.

Prof. Tomasz Pospieszny i mgr Ewelina Wajs-Baryła przeprowadzili w trakcie pobytu kwerendę w archiwum Musée Curie, poszukując polskich dokumentów do historii rodzin Skłodowskich i Curie. Specjalnie dla gości z UAM uruchomiono zrekonstruowaną aparaturę pomiarową z laboratorium Marii Skłodowskiej-Curie i wspólnie z dyrektorem Musée Curie pomiarów radioaktywnej próbki „metodą Curie” dokonał prof. Tomasz Pospieszny. Członkowie delegacji spotkali się także z Marie-Laure Nave – dyrektorką Biura Głównego Instytutu Curie.

Uczestnicy biorący udział w tym niezwykłym przedsięwzięciu otrzymali książeczkę edukacyjną z opisami miejsc, a następnie w towarzystwie gospodarzy odwiedzili wszystkie ważne adresy, z którymi związana była Uczona w Paryżu i jego okolicach. Począwszy od jej mieszkań i domów, a skończywszy na laboratoriach.

Dzięki panu Renaud’owi Huynh’owi i jego zastępczyni – pani dr Natalie Pigeard-Micault, członkowie delegacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Polskiego Towarzystwa Chemicznego mieli sposobność spotkać się dwukrotnie z wnukami Marii Skłodowskiej-Curie, profesorem Pierre’em Joliot i jego żoną profesor Anne Joliot oraz profesor Hélène Langevin-Joliot.

Rozmowy z Renaud’em Huynh’em, dyrektorem Musée Curie w Paryżu, zaowocowały omówieniem dalszej współpracy. Zaplanowano kilka wspólnych, polsko-francuskich projektów edukacyjnych, które będą popularyzowały odkrycie radioaktywności i prace małżonków Curie.

Zobacz pełną relację z wizyty (.docx)