Data publikacji w serwisie:

UAM pomaga

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako jeden z pierwszych uniwersytetów w Polsce ruszył z pomocą studentom, doktorantom i pracownikom z Ukrainy.

W dniu wybuchu wojny Rektor prof. Bogumiła Kaniewska w liście skierowanym do społeczności akademickiej zadeklarowała im wsparcie. Cztery dni później Senat UAM przyjął Uchwałę w Sprawie Solidarności z Narodem Ukraińskim, w której potępił agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i zapewnił o wsparciu dla obywateli ukraińskich należących do wspólnoty akademickiej UAM i ich bliskich. Realizując to zapewnienie Uniwersytet pozytywnie odpowiedział na prośby kierowane pośrednio lub bezpośrednio od zaprzyjaźnionych uczelni i badaczy, którzy, w latach poprzedzających trwający właśnie konflikt, współpracowali z UAM.

Działania dla studentów potrzebujących pomocy koordynują dziekani ds. studencki i Biura Obsługi Studenta, a generalną koordynacją zajmuje się powołany przez rektor sztab kryzysowy. Jak dotąd udzielono pomocy każdej osobie, która jej potrzebowała. W większości przypadków były to prośby dotyczące trudnej sytuacji materialnej. Uniwersytet zaoferował swoim studentkom i studentom możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za studia, a także odroczenie terminów zapłaty. Prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. Joanna Wójcik zaleciła, by prodziekani wyrażali zgody na wnioski studentów odnośnie do przyznania indywidualnych organizacji studiów i skorzystania z urlopów. Poradnia Pomocy i Wsparcia Psychicznego wystąpiła z inicjatywą udzielania pomocy psychologicznej ukraińskim studentom z UAM. Potrzebujący mogą liczyć na rozmowy z terapeutą władającym językiem ukraińskim i angielskim. Wydział Psychologii i Kognitywistyki oferuje również terapię wspierającą, natomiast Biuro Radców Prawnych UAM udziela pomocy prawnej.

Na stronie uniwersyteckiej www.amu.edu.pl oraz w intranecie powstały zakładki Solidarni z Ukrainą, za pośrednictwem których można zgłosić swoją chęć pomocy uchodźcom np. udostępniając im mieszkanie, w tłumaczeniach językowych, przekazując dary, udzielając porad prawnych czy też oferując transport. Z tej samej zakładki korzystają również osoby, które zgłaszają, jakiego rodzaju pomocy potrzebują. Oprócz tego w zakładce publikowane są informacje o formach pomocy dla Ukrainy podejmowanych przez UAM.

Uniwersytet stara się również pomóc zasobami wolontariuszy. Na prośbę Wojewody Wielkopolskiego ogłoszono nabór młodzieży akademickiej, która wesprze różne jednostki organizacyjne odpowiedzialne za świadczenie pomocy przybywających na teren naszego województwa. W dotychczasowych relacjach z cudzoziemcami zauważono bowiem, że szczególnie przydatna może być pomoc ze strony studentek i studentów kierunków pedagogika, psychologia oraz praca socjalna. Z uczelnianych wolontariuszy skorzystają również inne instytucje, w tym Urząd Miasta Poznania.

Pod koniec lutego ruszyły zbiórki rzeczowe na wydziałach organizowane przez Samorząd Studentów i Samorząd Doktorantów i w ośrodkach zamiejscowych. Dary zebrane na wydziałach w ciągu pierwszego tygodnia funkcjonowania zbiórek przekazane zostały w piątek do central i wyruszyły już na Ukrainę. Uniwersytet uruchomił również zbiórkę celową.

Zgromadzone środki przeznaczone zostaną na zakup najpotrzebniejszych rzeczy wskazanych przez organizacje opiekujące się uchodźcami lub osoby, którym pomocy udziela bezpośrednio UAM.