Data publikacji w serwisie:

Zaproszenie na warsztat "Jak być liderem włączającym w erze cyfrowej?"

Warsztat "Jak być liderem włączającym w erze cyfrowej?" odpowiada na potrzeby liderów i liderek poszukujących wskazówek na temat prowadzenia zespołów i organizacji w erze cyfrowej.

W trakcie dwóch spotkań uczestnicy/czki poszerzą swoje rozumienie koncepcji przywództwa włączającego.

Poznają model INCLUDE, który wyjaśnia, jak wdrożyć podejście włączającego przywództwa w swoim środowisku zawodowym.

Przećwiczą 4 praktyczne narzędzia do zastosowania w codziennej pracy, niezależnie od miejsca w strukturze organizacyjnej firmy.

Kogo zapraszamy?

Warsztat INCLUDE adresowany jest do formalnych i nieformalnych liderów/ek z:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw [MŚP/SMO],
 • startupów,
 • organizacji pozarządowych

oraz

 • trenerów i coachów wspierających liderów w ww. organizacjach.

Korzyści udziału w warsztacie  "Include"

Dzięki udziałowi w warsztacie INCLUDE uczestnicy/czki:

 • poszerzą rozumienie koncepcji przywództwa włączającego;
 • dowiedzą się, dlaczego przywództwo włączające jest odpowiedzią na wyzwania ery cyfrowej;
 • doświadczą w praktyce, czym jest przywództwo włączające;
 • poznają 4 konkretne narzędzia lidera włączającego, które będą mogli zastosować w swojej pracy;
 • poznają model INCLUDE i zdobędą inspirację do wykorzystania go w różnych kontekstach przywództwa.

Dodatkowo uczestnicy/czki:

 • Znajdą inspirację do swojej pracy poprzez wymianę doświadczeń z lider(k)ami z różnych środowisk.
 • Doświadczą proaktywnej pracy zdalnej w grupie szkoleniowej.

Cele warsztatu

Po warsztacie uczestnicy będą:

 • rozumieć, dlaczego potrzebują nowego podejścia do przywództwa;
 • dowiedzą się, czym jest przywództwo włączające i poznają model procesu INCLUDE;
 • zwiększą swoje umiejętności w zakresie przewodzenia w sposób włączający;
 • będą potrafili zastosować w swojej pracy 4 narzędzia lidera włączającego;
 • dowiedzą się, jak mogą zacząć wdrażać włączające przywództwo w swojej pracy.

Metody Szkoleniowe

Warsztat będzie prowadzone przy użyciu metod interaktywnych.

 • Uczestnicy/czki będą ćwiczyć metody w odniesieniu do swojej sytuacji zawodowej.
 • Podczas szkolenia uczestnicy będą się rozwijać poprzez autorefleksję, eksperymentowanie z nowymi narzędziami oraz wymianę wiedzy z innymi.

Program

Pierwsze spotkanie:

1. Wprowadzenie do modelu INCLUDE. Dlaczego potrzebujemy nowego podejścia do przywództwa?

2. 4 wymiary modelu INCLUDE: Lider, Ludzie, Struktura, Proces.

3. Zestaw narzędzi lidera:

o LIDER: "Postawa Ja OK - Ty OK" jako narzędzie budowania samoświadomości.

o STRUKTURA: "Team Canva" jako narzędzie dla lidera i jego zespołu.

Drugie spotkanie:

1. Skrzynka narzędziowa lidera:

o LUDZIE: "Dyskontowanie" jako narzędzie do zarządzania relacjami/.

o PROCES: "Złoty krąg" jako narzędzie do pozostawiania wspólnej wizji i kreowania zmiany.

2. Jak wdrażać model INCLUDE w różnych kontekstach przywództwa?

3. Jak rozwijać włączające podejście do przywództwa dzień po dniu? - plan działania.

Informacje organizacyjne

Miejsce: platforma Zoom; link do spotkania zostanie przesłany zarejestrowanym uczestnikom

Język: polski

Czas trwania: 2 spotkania po cztery godziny

Terminy: 24. i 31 marca 2021 10:00-14:00

Prowadząca: Renata Świrydczuk

Trener biznesu z 22-letnim doświadczeniem, coach, mediator, wykładowca. Praktyk z doświadczeniem pracy w organizacji. Zrealizowała 180 projektów rozwoju kompetencji (ponad 3500 dni szkoleniowych) i ponad 120 procesów coachingowych. Pracuje z zarządami, zespołami menedżerów i specjalistów w spółkach produkcyjnych, handlowych oraz usługowych. Prowadzi praktyczne szkolenia, których celem jest zwiększanie świadomości, zdobywanie wiedzy, rozwój umiejętności i doskonalenie postawy. Specjalizuje się w prowadzeniu praktycznych szkoleń rozwoju kompetencji menedżerskich i osobistych. Wspiera klientów w rozwiązywaniu problemów w oparciu o model: obserwacja à analiza à planowanie à działanie. Z wykształcenia i pasji jest psychologiem, co pomaga jej w rozumieniu mechanizmów przyczynowo-skutkowych, wspieraniu klientów w zmianie i rozwoju. Inspirują ją sytuacje trudne… bo to dobry nauczyciel. W życiu kieruje się zasadą: „gdy upadniesz, nigdy nie wstawaj z pustymi rękami”.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/PHKJ3wAUe24sbr5v5

Dodatkowych informacji udziela: Anna Rutz arutz@amu.edu.pl, tel. 61 829 20 55

UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY, DECYZUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Warsztat organizowany jest w ramach międzynarodowego projektu „INCLUDE – inclusive leadership in the digital age” finansowanego z funduszy programu Erasmus+ “Partnerstwa strategiczne”

Organizatorzy: Biuro Koordynatora Programu Erasmus+ i Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
INCLUDE zaproszenie na warsztaty 16.03.2021 Unknown
PDF
Pobierz PDF INCLUDE zaproszenie na warsztaty(889.8 KB)