Data publikacji w serwisie:

prof. Agnieszka Cybal-Michalska wybrana przewodniczącą KNP PAN

25 lutego, odbyło się pierwsze w kadencji 2020-2023 posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Podczas posiedzenia, które prowadził Dziekan Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych, wybrano nowe władze KNP PAN. Przewodniczącą KNP PAN została Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska.