Data publikacji w serwisie:

Prof. Maria Siemionow na konferencji „Uniwersytety w poszukiwaniu doskonałości"

Prof. Maria Siemionow, ceniona na całym świecie specjalistka chirurgii i transplantologii, która jako jedna z pierwszych na świecie przeprowadziła udaną operację prawie całkowitego przeszczepu twarzy, wystąpi 6 maja podczas konferencji „Uniwersytety w poszukiwaniu doskonałości”.

Prof Maria Siemionow, doktor honoris causa UMP, jest cenionym na całym świecie specjalistą chirurgii i transplantologii. Sławę ogólnoświatową przyniosło jej zrealizowanie udanej operacji prawie całkowitego przeszczepu twarzy, pierwszego w Stanach Zjednoczonych, a czwartego na świecie, czego dokonała w grudniu 2008 wraz ze swoim zespołem w Cleveland Clinic.

W wyniku 22-godzinnej operacji ośmioosobowy zespół pod jej kierunkiem przeszczepił kobiecie będącej ofiarą postrzelenia ok. 80% powierzchni twarzy pochodzącej od zmarłej dawczyni. Przeszczep wymagał połączenia licznych kości, mięśni, nerwów i naczyń krwionośnych; dzięki operacji pacjentka odzyskała utraconą w wyniku wypadku szczękę wraz z podniebieniem, górną wargę, policzki, nos, powiekę dolną, a także odzyskała zdolność samodzielnego oddychania, mówienia i jedzenia. Polka dokonała tego jako pierwszy mikrochirurg i transplantolog w USA.

Badania prof. Siemionow

Prowadziła badania naukowe z dziedziny mikrochirurgii, chirurgii ręki, transplantacji, mikrokrążenia,  a także w dziedzinie nowych technologii minimalizacji immunosupresji w transplantacji.

Dzięki pozyskanym 11 mln dolarów opracowała lek na chorobę Duchenne’a i przeniosła badania nad nim z USA do Polski.

Profesor Siemionow w USA opracowała cztery terapie objęte ochroną patentową. Jedną z nich – terapię regenerującą nerwy kończyn lub twarzy – opracowała wspólnie ze swoim synem Krisem, również chirurgiem.

Terapia polega na wzięciu tego, co najlepsze, z komórki dawcy i otoczeniu jej komórką biorcy, tak by oszukać organizm pacjenta. Stworzoną w ten sposób komórkę chimeryczną organizm chorego rozpoznaje jako swoją, a ona może produkować dystrofinę – białko, którego brak prowadzi do zaniku mięśni i powolnej śmierci pacjentów około 20. roku życia.

Inne osiągnięcia

Jest sekretarzem Amerykańskiego Towarzystwa Transplantacji Rekonstrukcyjnej (American Society for Reconstructive Transplantation). Była prezydentem Amerykańskiego Towarzystwa Nerwów Obwodowych (American Society for Peripheral Nerve). Jest autorką ponad 250 artykułów naukowych, redaktorem dwóch podręczników z dziedziny chirurgii plastycznej i autorką wielu rozdziałów  w podręcznikach. Jest członkiem redakcji naukowych pięciu czasopism naukowych. W 2004 i 2007 r. otrzymała nagrodę Jamesa Barretta Browna za najlepszą publikację z dziedziny chirurgii plastycznej,  także nagrodę Folkerta Belzera za osiągnięcia w dziedzinie transplantacji. W związku z wykonaniem innowacyjnej operacji przeszczepu twarzy, postanowieniem Prezydenta RP z dnia 9 kwietnia 2009 r., za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chirurgii plastycznej oraz za zasługi w pracy naukowej i badawczej została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Weź udział w międzynarodowej konferencji "Uniwersytety w poszukiwaniu doskonałości".