Data publikacji w serwisie:

Prof. Peter Nijkamp gościem międzynarodowej konferencji "Uniwersytety w poszukiwaniu doskonałości"

Profesor Peter Nijkamp, wskazywany jako kandydat do Nagrody Nobla, wystąpi 6 maja podczas konferencji „Uniwersytety w poszukiwaniu doskonałości”.

Jeden ze współtwórców i najwybitniejszych przedstawicieli ekonomii przestrzennej, a w szczególności: planowania miejskiego i regionalnego, analizy systemów transportowych, matematycznego modelowania systemów przestrzennych oraz gospodarki opartej na wiedzy. Uważany za jednego z najbardziej wpływowych ekonomistów przestrzennych na świecie.

Zainteresowania badawcze Profesora są rozległe i obejmują między innymi: teorie wzrostu regionalnego, matematyczne modelowanie systemów przestrzennych, analizę społecznych i ekonomicznych systemów złożonych, ekonomiczną analizę multikryterialną, modelowanie regionalne i miejskie, teorie innowacji technologicznych w ujęciu przestrzennym, zarządzanie zasobami i środowiskiem, ekonomię klasyczną i przestrzenną, a także zrównoważony rozwój państw i regionów. Znacząca część dorobku naukowego profesora dotyczy kształtowania wysokiej jakości przyjaznego dla społeczeństwa środowiska przyrodniczego w różnych skalach przestrzennych: lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej.

Profesor, jako zwolennik porządku społeczno-gospodarczego, w swoich badaniach kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju oraz porządku przestrzennego, łącząc dwie dziedziny nauki: ekonomię oraz geografię społeczno-ekonomiczną. Profesor Nijkamp jest laureatem 24 międzynarodowych wyróżnień, nagród i odznaczeń. Efektem  międzynarodowej działalności dydaktycznej jest wypromowanie ponad 90 doktorów z różnych krajów. Od 2011 r. naukowo współpracuje z Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM  - prowadzi wykłady otwarte oraz seminaria dla doktorantów, uczestniczy w konferencjach międzynarodowych organizowanych przez wydział i propaguje jego osiągnięcia na forum międzynarodowym.

Zobacz relację z wręczenia profesorowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Weź udział w międzynarodowej konferencji "Uniwersytety w poszukiwaniu doskonałości".