Data publikacji w serwisie:

Psychologiczny konsultant ds. procesu studiowania - konsultacje dla pracowników

Psychologiczny konsultant ds. procesu studiowania zaprasza nauczycieli akademickich UAM oraz pracowników administracyjnych, bibliotecznych oraz technicznych UAM na konsultacje psychologiczne w zakresie pracy ze studentami ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

Konsultacje dla pracowników nakierowane są na:

  • poszukiwanie rozwiązań sytuacji trudnych i nietypowych w trakcie zajęć dydaktycznych oraz w relacjach ze studentami poza salą wykładową
  • wypracowywanie adekwatnych, skutecznych i możliwych do zastosowania form wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami, w tym dla studentów z trudnościami natury psychicznej i poznawczej, z którymi wykładowcy i inni pracownicy uczelni mają kontakt
  • podnoszenie i optymalizowanie efektywności procesu dydaktycznego w ramach zajęć dydaktycznych
  • podejmowanie działań profilaktycznych w trakcie zajęć, dyżurów oraz w relacjach ze studentami, służących ograniczeniu ryzyka pojawienia się zachowań niepożądanych u studentów
  • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w relacjach ze studentami i innymi pracownikami
  • ustalanie zasad efektywnej współpracy z osobami z niepełnosprawnościami poznawczymi
  • rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem
  • zapewnianie wsparcia emocjonalnego i merytorycznego w sytuacjach szczególnie trudnych i będących źródłem silnego stresu.

Konsultacje odbywają się na ul. Grunwaldzkiej 6, p. 113 w terminach cotygodniowych dyżurów dla Pracowników UAM, które przypadają na:

  • poniedziałek, godz. 10:30-12:30
  • czwartek, godz. 8:30-10:30

Możliwe jest spotkanie się w innych terminach w tygodniu po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub mailowym:

mgr Szymon Hejmanowski

Psychologiczny konsultant ds. procesu studiowania

ul. Grunwaldzka 6, p. 113

e-mail: szymon.hejmanowski@amu.edu.pl

tel. 730 591 791

Więcej informacji o wsparciu dostępnym na UAM:

Biuro ds. Studentów z Niepełnosprawnościami

ul. Grunwaldzka 6, pok. 114

e-mail: bon@amu.edu.pl

tel.: 61 829 20 55

Strona główna UAM / Studenci / Studenci niepełnosprawni: https://amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami