Data publikacji w serwisie:

Program dla najlepszych studentów - Best Student Grant

Best Student Grant to program dla najlepszych studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Best Student Grant jest konkursem grantowym skierowanym do najlepszych studentów początkowych lat studiów, chcących realizować swoje pierwsze projekty badawcze. Jego celem jest zachęcenie studentów do podjęcia badań naukowych już w początkowej fazie studiów.

Konkurs objęty jest patronatem oraz wsparciem finansowym prorektora ds. kształcenia oraz prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej.

O grant mogą ubiegać się najlepsi maturzyści oraz laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych.

Ogłoszono nową edycję konkursu - zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada 2018 roku.

Więcej o programie i zasadach udziału można znaleźć na dedykowanej stronie.