Data publikacji w serwisie:

Best Student Grant - dołącz do programu

Jeszcze tylko do 30 listopada 2018 roku można składać wnioski do drugiej edycji konkursu BESTStudentGRANT na pierwsze granty badawcze dla studentów pierwszych dwóch lat studiów, którzy rozpoczęli naukę na UAM jako laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych lub uzyskali wysoki wynik na egzaminie dojrzałości.

Szczegółowe informacje (w tym regulamin konkursu oraz formularz aplikacyjny) znajdują się na stronie programu.

Zachęcamy do udziału!