Data publikacji w serwisie:

BESTStudentGRANT - rusza VI edycja konkursu dla najlepszych studentów pierwszego roku studiów

11 października ruszyła VI edycja konkursu BESTStudentGRANT. Inicjatywa skierowana jest do studentów UAM pierwszego roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Już po raz szósty o grant mogą ubiegać się najlepsi maturzyści oraz laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, planujący realizację swoich pierwszych projektów badawczych.

Zwycięzcy BESTStudentGRANT otrzymają granty na realizację indywidualnych studenckich projektów badawczych. Do zdobycia w konkursie jest kwota do 5000 zł, w ramach której grantobiorca będzie miał możliwość sfinansowania udziału w konferencjach, warsztatach i seminariach, zakupu literatury oraz oprogramowania. Przewidziano również honorarium dla grantobiorcy.

Aplikować można do 12 listopada 2021r. Wniosek konkursowy należy wypełnić na stronie internetowej Projektu: https://idub.amu.edu.pl

Konkurs organizowany jest w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ID-UB) – 32 konkurs BESTStudentGRANT na realizację zadania 39: “Wyszukiwanie studentów wybitnie uzdolnionych oraz wsparcie talentów poprzez włączenie ich do badań naukowych od pierwszego roku studiów”.

Informacja o konkursie dostępna jest na stronie internetowej Projektu.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: https://amu.edu.pl/studenci/programy-studenckie/best-student-grant-1/best-student-grant

Pobierz regulamin