Data publikacji w serwisie:

III Uczelniany Konkurs Plastyczny UAM im. Piotra Wójciaka z cyklu "Studenckie impresje" 2019

Konkurs odbędzie się w ramach XXII Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki oraz obchodów Jubileuszu 100- lecia Uniwersytetu Poznańskiego.

Wydział Studiów Edukacyjnych, Zakład Edukacji Artystycznej, zaprasza studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, studiów podyplomowych i doktoranckich wszystkich lat, kierunków i wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, do udziału w III edycji konkursu plastycznego.

Tegoroczne hasło „Osobno a razem” ma na celu uruchomienie refleksji twórczej oraz stworzenie przekazów wizualnych z uwzględnieniem perspektywy indywidualnej, jak i przez pryzmat dostrzegania roli zbiorowości i zachodzących wzajemnych relacji. Dyskretna granica przebiegająca pomiędzy „osobno” a „razem” wydaje się atrakcyjna i inspirująca poprzez swój dychotomiczny charakter i niejednoznaczność pojęć. Określa obszar poszukiwań plastycznych, zakłada celowość diagnozowania rzeczywistości wewnętrznej lub zewnętrznej, zmierzając do ukazania jej ekspresyjnych transformacji. Celem konkursu jest umożliwienie studentom UAM, zaprezentowania swej artystycznej pasji, kreatywności, ciekawych rozwiązań plastycznych, wynikających z fascynacji procesem tworzenia i chęci upublicznienia własnej ekspresyjności.

Pomysłodawcą i koordynatorem ośmiu edycji Międzywydziałowego Konkursu Plastycznego z cyklu „Studenckie impresje” oraz w nowej formule uczelnianej,  jest prof. UAM dr hab. Lidia Suchanek, kierownik Zakładu Edukacji Artystycznej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM.

Termin składania prac upływa 3 kwietnia 2019 roku. Prace należy składać osobiście, na Wydziale Studiów Edukacyjnych przy ul. Szamarzewskiego 89, w Poznaniu, w budynku D

  • w każdą środę od godz.13.30 - 15.00, pok. 008
  • w każdy czwartek, od 11.30 – 15.00, sala 020

Sekretarzem konkursu jest mgr Marta Kędzia: e-mail:  kmarta@amu.edu.pl, tel. 606 916 888

W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt z sekretarzem konkursu.

Ogłoszenie listy laureatów, wręczenie nagród i dyplomów uczestnictwa nastąpi w ramach:  XXII  Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki w dniu 10 kwietnia 2019 roku podczas uroczystego wernisażu wystawy pokonkursowej z udziałem  JM Rektora i Władz Dziekańskich, społeczności akademickiej i zaproszonych gości w przestrzeniach wystawowych bud. E i D, WNS UAM.

Regulamin konkursu

Formularz uczestnictwa