Data publikacji w serwisie:

IV edycja konkursu Study@research

Dnia 18 października 2021 r. uruchomiony został 34. konkurs projektu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza obejmujący realizację zadania 34 „Opracowanie szczegółowych zasad i realizacja pakietu wsparcia Study@research”. Konkurs Study@research skierowany jest do studentów UAM I roku studiów drugiego stopnia lub IV roku jednolitych studiów magisterskich.

Celem konkursu jest wspieranie kształcenia w powiązaniu z badaniami poprzez stymulowanie pracy naukowej studentów systemem grantów.

Konkurs obejmuje finansowanie:

a.   indywidualnego projektu badawczego (maksymalna wysokość grantu wynosi 5 000 zł) lub

b.   projektu zespołowego realizowanego przez studencką grupę badawczą kierowaną przez studenta uprawnionego do udziału w konkursie (maksymalna wysokość grantu wynosi 10 000 zł).

W konkursie na zespołowy grant badawczy mogą brać udział w szczególności przedstawiciele studenckich kół naukowych.

Kosztorys może obejmować m.in. następujące wydatki: udział w warsztatach, seminariach oraz szkoleniach specjalistycznych, zakup literatury, zakup materiałów i usług, zakup licencji na oprogramowanie, pokrycie kosztów tłumaczenia lub publikacji artykułu, zakup gratyfikacji dla osób badanych, honorarium laureata.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w konkursie znajdują się w Regulaminie IV edycji konkursu Study@research oraz na stronach:

Nie czekaj i zgłoś się jak najszybciej! Aplikować można do 17 listopada 2021 r.

Wnioski aplikacyjne należy składać z wykorzystaniem formularza elektronicznego, udostępnionego na stronie https://idub.amu.edu.pl. Niezbędne dokumenty dostępne w zakładce „konkursy”.

Logo ID-UB