Data publikacji w serwisie:

Konkurs na dofinansowanie wyjazdów na semestr letni 2023/24

Dalekie kraje z dofinansowaniem na studia na semestr letni 2023/24! To doskonała okazja by studiować w Hong Kongu, Izraelu, Japonii, Korei, Tajwanie i Stanach Zjednoczonych.

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy konkurs wniosków na wyjazdy studentów I i II stopnia w ramach umów bilateralnych w semestrze letnim 2023/24 finansowane z programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi.

Każda zakwalifikowana do wyjazdu osoba uczestnicząca w mobilności otrzyma od Uczelni dofinansowanie w postaci wsparcia indywidualnego (stypendium) w wysokości 700 EUR miesięcznie na pokrycie kosztów pobytu oraz otrzyma dodatkowo ryczałt na koszty podróży uzależniony od odległości jaką musi pokonać (nawet 1500 EUR w przypadku kilku miejscowości w Korei i Japonii).

Wyjazd na semestr do uczelni partnerskiej stwarza ogromne możliwości rozwoju oraz poznania kraju, kultury, języka i codziennego życia ludzi w innej części świata. Dzięki umowie "Learning Agreement", w której następuje wybór przedmiotów z uczelni partnerskiej (zachowujący pewną kompatybilność z tymi z uczelni macierzystej), pobyt jest zaliczany w systemie UAM.

Dofinansowaniem objęto wyjazdy do 6 krajów i 22 uniwersytetów. Pełna lista, terminy, zasady uczestnictwa oraz procedura rekrutacji dostępne na tej stronie.

UWAGA! Niektóre uczelnie mają bardzo szybkie terminy nominacji (procedura wymaga zgłoszenia studentów do uczelni partnerskiej przez koordynatora UAM), zatem maile-wnioski z prośbą o dofinansowanie można składać od 15 września do 15 października 2023 r.