Data publikacji w serwisie:

MCO Student Essay Competition

Stowarzyszenie Magna Charta Observatory zaprasza studentów uczelni z całego świata do udziału w konkursie na esej. Temat pracy brzmi: How might students exercise more influence in enabling their universities to make a more effective contribution to society?

Magna Charta Universitatum, zarówno w wersji z 1988, jak i 2020 r., uznaje ważną rolę, jaką studenci odgrywają na uniwersytetach. W ramach działań na rzecz zwiększenia zaangażowania tej grupy w szkolnictwo wyższe, Stowarzyszenie Magna Charta Observatory (MCO) ogłosza konkurs: Student Essay Competition.

Celem konkursu jest zebranie spostrzeżeń studentów na temat tego, w jaki sposób mogą oni wywierać większy wpływ na uczelnie, aby te angażowały się mocniej w kwestie społeczne.

W konkursie przewidziano 5 nagród w postaci opłaconych kosztów udziału w jubileuszowej konferencji MCO, która odbędzie się w dniach 23-25 października 2023 r. w Łodzi. Podczas wydarzenia zwycięzcy będą mieli okazję zaprezentować eseje i wziąć udział w panelach dyskusyjnych.

Prace można nadsyłać do 12 czerwca 2023 r. Wyniki zostaną ogłoszone 28 lipca 2023 r.

Dowiedz się więcej!