Data publikacji w serwisie:

Ostatnie dni naboru do konkursu Study@research

Przypominamy o trwającym konkursie Study@research! Jest to konkurs dla studentów 1 roku studiów, II stopnia oraz studentów 4 roku jednolitych studiów magisterskich. Nabór wniosków konkursowych trwa do 1 marca 2021 r.

Celem konkursu  jest  wspieranie kształcenia w powiązaniu z badaniami poprzez stymulowanie pracy naukowej studentów systemem grantów.

Konkurs obejmuje finansowanie indywidualnego projektu badawczego studenta lub projektu zespołowego realizowanego przez studencką grupę badawczą kierowaną przez jednego studenta.

Do zdobycia:

  • grant - maksymalna wysokość grantu indywidualnego wynosi 5.000 zł, a grantu zespołowego – 10.000 zł .
  • możliwość sfinansowania udziału w konferencjach, warsztatach i seminariach, zakupu literatury, materiałów oraz oprogramowania niezbędnych do realizacji zadań projektu,
  • pokrycie kosztów tłumaczenia lub publikacji artykułu,
  • honorarium dla grantobiorcy.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w konkursie znajdą się na stronach:

Wnioski aplikacyjne należy składać z wykorzystaniem formularza elektronicznego, który jest udostępniony na stronie https://idub.amu.edu.pl