Data publikacji w serwisie:

Prof. Krzysztof Matyjaszewski na konferencji „Uniwersytety w poszukiwaniu doskonałości"

Profesor Krzysztof Matyjaszewski, wskazywany jako kandydat do Nagrody Nobla, wystąpi 6 maja podczas konferencji „Uniwersytety w poszukiwaniu doskonałości”.

Profesor Krzysztof Matyjaszewski dr h.c. UAM (30.06.2016) jest jednym z najwybitniejszych współczesnych chemików w skali światowej, odkrywcą metody polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu, uznawanej za największe osiągnięcie nauki o polimerach w ciągu ostatniego półwiecza.

Prof. Matyjaszewski to laureat prestiżowej nagrody Fundacji Dreyfusa (2015), członek zagraniczny PAN i doktor honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Łódzkiej oraz kilku uniwersytetów zagranicznych. Naukowiec wielokrotnie wymieniany był jako kandydat do Nagrody Nobla.Profesor jest przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Doradczego Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii.

W 1995 roku Profesor odkrył proces polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (ang. Atom Transfer Radical Polymerization, ATRP), który obecnie uważany jest za jedną z najbardziej uniwersalnych, kontrolowanych metod syntezy związków wielkocząsteczkowych o określonej masie cząsteczkowej, niskim rozrzucie mas cząsteczkowych, funkcjonalizacji, składzie i architekturze.

Prof. Matyjaszewski wysnuł ciekawy wniosek ze swoich badań, a mianowicie, że odpowiednio dobrane okresy uśpienia czy braku aktywności pozwalają wydłużyć czas życia – w analogii życia ludzkiego do życia wolnego rodnika – gdyby każdy dzień naszej aktywności poprzedzała miesięczna hibernacja, żylibyśmy 3000 lat, zamiast 100.

Działalność naukową prof. Matyjaszewskiego należy rozumieć jako inżynierię makromolekularną, która stanowi istotny zakres nanotechnologii, jak również nauki o biomateriałach.

Osiągnięcia profesora Matyjaszewskiego mają zastosowania w biomedycynie, elektronice, przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym – 52 patenty amerykańskie i 147 międzynarodowych. Ponadto udzielono 16 licencji, na bazie których proces ATRP stosowany jest w produkcji polimerów w firmach w Japonii, USA i Europie. Syntetyczne polimery są obecne w komputerach, smartfonach, DVD, CD, płytach winylowych, ubraniach, częściach samochodów, sprzęcie AGD. W ciele człowieka polimery występują w postaci cukrów, protein i kwasów nukleinowych. Dzięki badaniom Profesora można stworzyć sztuczną skórę, mięśnie, nośniki leków umiejące rozpoznać właściwe miejsce ich lokalizacji, np. komórki rakowe.

Profesor jest autorem lub współautorem ponad 900 publikacji, edytorem i autorem wielu książek i rozdziałów w książkach oraz współautorem ponad 150 patentów. Zajmuje czołowe miejsce na liście najczęściej cytowanych przedstawicieli tej dyscypliny. Jako odkrywca i światowy lider kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu stworzył podstawy do opracowania syntez i nanotechnologii związków wielkocząsteczkowych o kontrolowanej architekturze i niewyobrażalnych dotychczas możliwościach zastosowań.

Zobacz relację z wręczenia tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu profesorowi Krzysztofowi Matyjaszewskiemu

Weź udział w międzynarodowej konferencji "Uniwersytety w poszukiwaniu doskonałości".