Data publikacji w serwisie:

Ruszyła druga edycja Best Student Grant

Prorektor UAM ds. kształcenia Prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk zaprasza do aplikowania w drugiej edycji konkursu BESTStudentGRANT na pierwsze granty badawcze dla studentów pierwszych dwóch lat studiów, którzy rozpoczęli naukę na UAM jako laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych lub uzyskali wysoki wynik na egzaminie dojrzałości.

Termin składania wniosków mija 30.11.2018.

Szczegółowe informacje (w tym regulamin konkursu oraz formularz aplikacyjny) znajdują się na stronie programu.