Data publikacji w serwisie:

Study@research – kolejna edycja

1 lutego uruchomiony został kolejny, 14. konkursu w ramach Programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza obejmująca realizację zadnia 34 „Opracowanie szczegółowych zasad i realizacja pakietu wsparcia Study@research”.

Konkurs Study@research skierowany jest do studentów UAM 1 roku studiów II stopnia oraz 4 roku studiów jednolitych magisterskich. Celem konkursu  jest  wspieranie kształcenia w powiązaniu z badaniami poprzez stymulowanie pracy naukowej studentów systemem grantów.

Konkurs obejmuje finansowanie:

a.   indywidualnego projektu badawczego studenta, lub

b.   projektu zespołowego realizowanego przez studencką grupę badawczą kierowaną przez jednego studenta. Grupę badawczą stanowią co najmniej dwie osoby uprawnione do aplikowania w konkursie. Należy pamiętać także, że członkami zespołu badawczego mogą być osoby posiadające status studenta w czasie realizacji zaplanowanego w projekcie zadania.

W konkursie na zespołowy grant badawczy mogą brać udział w szczególności przedstawiciele studenckich kół naukowych.

Do zdobycia:

  • grant - maksymalna wysokość grantu indywidualnego wynosi 5.000 zł, a grantu zespołowego – 10.000 zł .
  • możliwość sfinansowania udziału w konferencjach, warsztatach i seminariach, zakupu literatury, materiałów oraz oprogramowania niezbędnych do realizacji zadań projektu,
  • pokrycie kosztów tłumaczenia lub publikacji artykułu,
  • honorarium dla grantobiorcy.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w konkursie znajdą się na stronach:

Nie czekaj i zgłoś się jak najszybciej! Aplikować można do 1 marca 2021 r.

Wnioski aplikacyjne należy składać z wykorzystaniem formularza elektronicznego, który jest udostępniony na stronie https://idub.amu.edu.pl